Home
Missie Onderwerpen Oplossingen Sponsoring Bio & Contact Links
Kivalina zinkt
Dronken bossen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onderwerpen

 

Klimaatverandering samen met het vergrote broeikaseffect vormt de grootste uitdaging voor de mensheid voor de komende eeuw en roept een aantal belangrijke vragen op. Binnen het kader van dit project zoeken we de problemen en de kansen en mogelijkheden op.

Kustdorpen langs de hele noordwestkust van Alsaka zoals Shismaref en Kivalina zitten met hetzelfde probleem; kusterosie, wat wordt eraan gedaan?

Dooiende Permafrost is een onbekend en groot gevaar. Hoe groot is dat gevaar, hoe snel gaat het, wat zijn de gevolgen, wat is ervan te zien? Wat voor maatregelen neemt men?

Aangetaste bossen: wat viel deze bossen aan, hoe kwam dat, was het een natuursverschijnsel of had het een menselijke oorzaak, werd het gestopt of gaat de aanval nog steeds door? Zijjn de bosbranden een oorzaak of gevolg? Hoe gaan we verder te werk om deze kostbare oerbossen te beschermen en te behouden.

Wat veroorzaakt de teruggang van de Adelie pinguins?

Waarom desintegreren grote ijsvlaktes en wat is het gevolg daarvan op de gletsjers?

Wat zijn de gevolgen van de temperatuursverhoging van 2,5 graden Celsius sinds 1945 op het Antarctisch schiereiland?

Wat heeft de zeespiegelstijging tot op heden veroorzaakt?

 

 
  All material on this website, weather text or picture, part of whole, is protected by Dutch, European and international copyright. Reproduction in any form without written consent of the webmaster is prohibited and will be prosecuted accordingly.
2007 Jan van der Woning