Home
Missie Onderwerpen Oplossingen Sponsoring Bio & Contact Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie

 

The Awarenes Project will een visuele brug scheppen tussen geleerden en experts en de gewone burger om voornamelijk in beeld en in mindere mate woord een inzicht te geven in de veranderende klimaat wereld. U kunt met eigen ogen zien en beleven en in 3D zelf rondkijken in de wereld waar de veranderingen gaande zijn en zo op de meest directe manier kennis nemen van de omstandigheden zoals we die hebben aangetroffen. Gebruik gemaakt wordt van de modernste technieken op gebied van interactieve fotografie en virtuele werelden zoals Second Live. En alle ander multimediale en cross mediale technieken.

We beperken ons niet tot de het Arctisch en Antarctisch gebied hoewel daar wel het zwaartepunt van onze missie ligt, omdat daar de veranderingen het grootst en het duidelijkst zijn en een voorbode vormt van wat ons in de lage landen te wachten staat. Maar ook andere gebieden waar klimaatverandering nu al zichtbaar is en b.v. het dagelijkse leven beinvloed.

Maar we kijken niet alleen wat er mis gaat, maar schenken ook aandacht aan oplossingen, zodat er een uitwisseling van ideeen kan onstaan en het geheel positief benaderd wordt.

We geven bedrijven de kans mee te doen aan dit project en als sponsor een bijdrage te leveren aan het onder ogen brengen van de problemen en oplossingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  All material on this website, weather text or picture, part of whole, is protected by Dutch, European and international copyright. Reproduction in any form without written consent of the webmaster is prohibited and will be prosecuted accordingly.
2006 Jan van der Woning