Home
Missie Onderwerpen Oplossingen Sponsoring Bio & Contact Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zoektocht naar oplossingen

 

The Awareness project geeft aan bedrijven die het concept en het onderwerp aanspreekt een gelegenheid om mee te doen om daarme hun eigen duurzaamheid kunnen promoten. Stilstaan kan niet meer er moet iets gedaan worden want de menselijke invloed op het klimaat is merkbaar geworden en wij zijn ook degenen die er iets aan kunnen/moeten doen.

Vooral bedrijven die bezig zijn met alternatieve energievormen of die hun eigen productie op een duurzame manier gaan of hebben omgevormd worden van harte uitgenodig te kijken naar de mogelijkheden die we hebben te bieden.

Dit moet steeds in het licht gezien worden van een sterke presentatie op Second Live waarbij niet geschuwd wordt de mogelijkheden van dit nieuwe medium verder te verkennen en uit te buiten. Je virtueel laten vertegenwoordigen. Een eigen zaak, kantoor, paviljoen hebben.

In SL hoeft ook minder te worden gereisd. Er worden nu al proefcolleges en vergaderingen gehouden. En we hebben een paviljoen gebouwd waarin u kunt ronddwalen en zelf ervaren wat de grote dooi betekend. Rondlopen op plaatsen waar de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve worden ondervonden. Zonder een meter uit uw stoel te komen, dat is energiezuinig. Overigens de uitstoot aan broeikasgassen is gecompenseerd door de aanplant van bomen via Klimaat Neutraal.

Treed in kontakt met ons om zelf te weten te komen wat u in Het Tweede leven kan doen; er is gelukkig nog een ander leven mogelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  All material on this website, weather text or picture, part of whole, is protected by Dutch, European and international copyright. Reproduction in any form without written consent of the webmaster is prohibited and will be prosecuted accordingly.
2006 Jan van der Woning