Home
Missie Onderwerpen Oplossingen Sponsoring Bio & Contact Links

Actueel

Artikel "Dronken Bossen"in Pplus

 

Klimaatverandering is actueel omdat het duidelijker en zichtbaar geworden is voor iedereen. Wij proberen via Second Live en deze website duidelijk te maken wat er aan de hand is.
Opdat niemand om klimaatverandering heen kan.

Verdere informatie te verkrijgen op de "Grote Dooi"

You will get further info at

Big Thaw

 

Nederlands
Media aandacht
 
English
Media attention

 

The Awareness Project

berichten over klimaatverandering

 

Klimaatverandering is om Al Gores film aan te halen "An Inconvenient Truth"
De verandering gaat in een sneller tempo en heftiger dan we ooit hadden kunnen vermoeden; alle andere waarschuwingen ten spijt. In het bijzonder in de arctische gebieden waar de temperatuur 2 tot 3x zo snel gestegen is als in de rest van de wereld. En in het bijzonder is het te zien in de kraamkamer van klimaatverandering; Alaska. Hier zijn de verandering die elders nog vaak niet zichtbaar zijn, direct te voelen voor de oorspronkelijke bewoners, de Inupiaq eskimos.


In oktober 2006 is Jan daar geweest samen met Tseard Zoethout in het kader van het project "De Grote Dooi" om foto's te maken van de resultaten en de gevolgen van klimaatverandering en heeft gesproken met geleerden en de bewoners. In één generatie hebben ze daar het klimaat zo drastisch zien veranderen, dat het een direct gevolg heeft op hun manier van leven. Kariboe kuddes, die meer dan een maand later aan de trek beginnen. Bossen, die door de Spruce kever op een vernietigende wijze zijn aangevallen, zeespiegelstijging en misschien wel het allerergste, het dooien van de permafrost.


Dorpen als Kivalina en Shismaref worden constant belaagt doordat het zee-ijs later verschijnt en stormen een grotere en meer vernietigende werking hebben op de kust, waarbij door de verdwijnende permafrost de bodem al is gedaald. Binnen een maand, een jaar of hooguit 5 jaar zullen deze dorpen verdwijnen van de plek waar ze nu staan.


Maar het grootste gevaar is: de verdwijnende permafrost. Dat heeft een enorme en vernietigende werking. Ten zuiden van Kotzebue was Jan er getuige van, kliffen van klei, tienduizenden jaren bijeengehouden door de permafrost, in zee te zien afglijden. In de permafrostlaag, die zich uitstrekt over het gehele noordelijk halfrond van Siberie, via Finland en Noorwegen naar Canada en Alaska is het 21 keer sterkere broeikasgas methaan opgesloten. Als dat vrijkomt door de smeltende permafrostlaag, dan staat ons een versnelling van het broeikas effect te wachten.
En bossen, die zich op de permafrostlaag bevinden zakken in elkaar en bij het rottingsproces komt nog eens methaan en CO2 vrij. Daarom willen wij door middel van deze website en de presentatie op Second live zichtbaar maken, wat er nu aan de hand is. Beter laat dan nooit.

Be Aware zodat je nooit kunt zeggen: dat heb ik niet geweten!

 

link naar fullscreen Quicktime movie
van Kivalina

bestel
Panoramic Photos
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
     
deze site maakt gebruik van Quicktime Java en Flash All material on this website, text, picture or video, part of whole, is protected by Dutch, European and international copyright.
Reproduction in any form without written consent of the webmaster is prohibited and will be prosecuted accordingly.
2007 Jan van der Woning